NIK: Fuzja Orlenu z Lotosem bez właściwej kontroli ministra aktywów państwowych

5 lutego 2024

Fuzja Orlenu z Lotosem odbyła się bez właściwej kontroli ministra aktywów państwowych – wynika z raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dokument dotyczy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym. Wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK Michał Wilkowicz powiedział, że przy połączeniu Orlenu z Lotosem minister aktywów państwowych niemal całkowicie „abdykował” z uprawnień kontrolnych i nadzorczych służących ochronie interesu skarbu państwa. „Minister na żadnym etapie fuzji nie dokonał analizy środków zaradczych wskazanych przez Komisję Europejską pod kątem zastosowania odpowiednich działań pozwalających w ramach ustawowych kompetencji chronić bezpieczeństwo paliwowe. Nie uwzględnił też niektórych rekomendacji firm doradczych w sprawie zabezpieczenia interesu skarbu państwa” – mówił Michał Wilkowicz. Z raportu NIK wynika, że PKN Orlen zbył aktywa Grupy Lotos co najmniej o pięć miliardów złotych poniżej ich wartości.

PARTNERZY