Orlen ma nowego szefa

10 kwietnia 2024

Orlen ma nowego szefa. Rada nadzorcza spółki wybrała na to stanowisko Ireneusza Fąfarę, który kierował spółką córką Orlenu na Litwie – Orlen Lietuva. Był także prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, a od 2020 roku zarządzał firmą z branży medycznej 4Cell Therapies.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej. Odbył praktykę na giełdach we Frankfurcie i Dusseldorfie. Ukończył kursy z zakresu: finansów, rynków kapitałowych i systemów emerytalnych organizowane m.in. przez Związek Banków Szwajcarskich oraz Austriacki Bank Centralny.  Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Na początku lutego do dyspozycji rady nadzorczej spółki oddał się poprzedni prezes firmy Daniel Obajtek. Rada zdecydowała o jego dymisji. Pełniącym obowiązki szefa spółki został Witold Literacki. Orlen to wielobranżowy koncern, to największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, która zatrudnia prawie 65 tysięcy osób. Największym udziałowcem w firmie jest Skarb Państwa – ma 49,90 % udziału w kapitale.

PARTNERZY