Papież Franciszek: Poczujmy się powołani do głoszenia Słowa Bożego

22 stycznia 2023

Papież powiedział, że Słowo Boże jest dla wszystkich, że wzywa do nawrócenia i czyni nas jego głosicielami. Franciszek w obchodzoną w Kościele po raz czwarty Niedzielę Słowa Bożego odprawił mszę św. w bazylice watykańskiej.

Dzisiejszemu świętu przyświecają słowa z pierwszego Listu św. Jana Apostoła „Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli”. Papież w homilii powiedział, że głoszenie Słowa Bożego musi stać się główną, pilną sprawą wspólnoty Kościoła, tak jak nią było dla Jezusa. „Niech nam się nie zdarzy wyznawanie Boga o szerokim sercu, a bycie Kościołem o ciasnym sercu, głoszenie zbawienia dla wszystkich, a uczynienie drogi, by je przyjąć, niemożliwą do przebycia”. Dodał, że Jezus powołał nas do głoszenia Jego Słowa. Zaznaczył, że poszukiwanie tych, którzy się zagubili, są uciskani i zniechęceni, powinno być misją wiernych. Wskazał, że Jezus oczekuje od nas, by świadczyć o Nim w sytuacjach dnia powszedniego okazując czułość cierpiącym.

PARTNERZY