Papież Franciszek ponownie wezwał do solidarności z Ukrainą

15 stycznia 2023

Papież ponownie wezwał do solidarności z narodem ukraińskim. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu św. Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański.

Papież nawiązał do wojny na Ukrainie po modlitwie. „Bracia i siostry! Nie zapominajmy o umęczonym narodzie ukraińskim, który bardzo cierpi. Pomagajmy, bądźmy z nim w naszych sercach i w naszych modlitwach”. Kazanie poświęcił głoszeniu Chrystusa i umiejętności ustępowania w odpowiednim momencie. Powiedział, że wierni i kapłani powinni towarzyszyć innym w drodze do Jezusa usuwając się w cień. Wskazał też, że nie należy przywiązywać się do stanowisk, pochwał i nagród, bo służba innym i opieka nad innymi polega na bezinteresowności. Powiedział, że rezygnacja z własnego ego i umiejętność ustąpienia jest trudne, ale to decydujący krok, by wzrastać w duchu służby.

PARTNERZY