Polska awansowała w Światowym Indeksie Wolności Prasy

3 maja 2024

O 10 miejsc awansowała Polska w Światowym Indeksie Wolności Prasy. Ranking publikuje co roku organizacja Reporterzy bez Granic. Polska zajmuje w nim obecnie 47. miejsce na 180 państw.

W rankingu bierze się pod uwagę pięć wskaźników. Są nimi: bezpieczeństwo, kontekst polityczny, ramy prawne, kontekst ekonomiczny oraz społeczno-kulturowy. „W ciągu ośmiu lat rządów partii Prawo i Sprawiedliwość media publiczne zostały przekształcone w narzędzia propagandowe, a media prywatne zostały poddane różnym formom nacisku. Zwycięstwo opozycji pod koniec 2023 roku daje szansę na poprawę prawa do informacji” – napisali twórcy rankingu. Jednocześnie na mapie oznaczono Polskę kolorem pomarańczowym, co oznacza sytuację „problematyczną”. Na 1. miejscu rankingu wciąż jest Norwegia, na 2. Dania, a na kolejnych Szwecja, Holandia i Finlandia. O 12 miejsc spadła Słowacja, z 17. na 29. Stany Zjednoczone są na 55 miejscu. Ranking, w którym sklasyfikowano 180 państw, zamykają Erytrea, Syria, Afganistan i Korea Północna.

PARTNERZY