Polska głosowała „za” rezolucją zwiększającą uprawnienia Palestyny w ONZ

10 maja 2024

Polska głosowała „za” rezolucją zwiększającą uprawnienia Palestyny w ONZ – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort przekazał, że sposób głosowania wynika między innymi z uznania przez Polskę palestyńskiej deklaracji niepodległości z 1988 roku i jest spójny z dotychczasowym stanowiskiem w kwestii samostanowienia i państwowości.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przeważającą większością głosów poparło palestyńską kandydaturę o pełne członkostwo w organizacji. Ma to symboliczne znaczenie ze względu na weto Stanów Zjednoczonych w Radzie Bezpieczeństwa.
Rezolucja stwierdzająca, że Palestyńczycy powinni zostać przyjęci do ONZ i przyznająca im dodatkowe prawa jako kraj-obserwator, otrzymała 143 głosy za, przy 9 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się. Prezydent Palestyny Mahmoud Abbas zapowiedział, że Palestyna będzie kontynuować wysiłki na rzecz uzyskania pełnego członkostwa w ONZ. Minister spraw zagranicznych Izraela głosowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ określił „absurdalnym”, stwierdzając, że jest to „nagroda za Hamas”. Izrael prowadzi ofensywę przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. To reakcja na atak organizacji z 7 października.

PARTNERZY