Polski rząd przyjął uchwałę ws. Narodowego Programu Odstraszania i Obrony czyli Tarczy Wschód

10 czerwca 2024

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód. Na wyjazdowym posiedzeniu rządu w Białymstoku przedłożył ją minister obrony narodowej.

Na podstawie uchwały rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom ze strony Białorusi i Rosji. W tym celu ustanowiony został specjalny program o wartości ok. 10 miliardów złotych, który realizowany będzie w latach 2024-2028. Program obejmie przygotowanie do obrony terenów, które znajdują się przy granicy z Białorusią i Rosją. Chodzi między innymi o budowę systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych oraz o budowę wysuniętych baz operacyjnych, a także sieci bunkrów dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych. Celem Tarczy Wschód jest także ograniczanie mobilności przeciwnika. W związku z tym mają powstać między innymi rowy przeciwczołgowe, a pogłębione mają zostać rowy melioracyjne. W planach jest również przygotowanie min podziemnych do wysadzania dróg i mostów oraz wzmocnienie naturalnych uwarunkowań terenu. Z kolei w celu zapewnienia mobilności polskiego wojska przygotowane mają być między innymi przyczółki z dojazdami i osie przepraw drogowych. Polega to na umacnianiu brzegów i dróg dojazdowych. Ostatni z celów Tarczy Wschód to zapewnienie bezpieczeństwa wojska oraz ochrona ludności cywilnej, czemu ma służyć między innymi budowa ukryć z konstrukcji lekkich lub prefabrykowanych oraz budowa podziemnych magazynów na środki bojowe i wysokowartościowy sprzęt wojskowy.

PARTNERZY