Polsko-czeskie negocjacje ws. Turowa

17 czerwca 2021

W Pradze zakończył się pierwszy dzień polsko-czeskich negocjacji dotyczących kopalni Turów. Przed ich rozpoczęciem delegacje obu państw deklarowały, że celem jest osiągnięcie porozumienia zamiast rozstrzygania sporu na drodze sądowej.

 

Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Obie delegacje już się rozstały. Pracuje jeszcze nasz zespół. W tej chwili nie możemy powiedzieć nic na temat dotychczasowego przebiegu negocjacji. Prace trwają i na tym etapie nie komentujemy sprawy” – przekazała  Anna Nahajska z wydziału komunikacji medialnej Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Delegacje Polski i Czech wrócą do rozmów jutro rano.

PARTNERZY