Prezydent Andrzej Duda ratyfikował unijny Fundusz Odbudowy

31 maja 2021

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował grudniową decyzję Rady Europejskiej dotyczącą zwiększenia zasobów własnych Unii. Ratyfikacja oznacza, że Polska zakończyła proces wyrażenia zgody na decyzję unijnych przywódców o utworzeniu Funduszu Odbudowy.

 

Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że to ważny moment dla Polski i całej Unii Europejskiej. Podkreślił, że Fundusz Odbudowy przysłuży się odbudowie gospodarek państw Wspólnoty. Przypomniał, że mechanizm pozyskiwania środków finansowych przez Komisję Europejską dla Unii Europejskich ma charakter wyjątkowy. „Pozwala Komisji Europejskiej zaciągać pożyczki na rynkach całego świata na potrzeby odbudowy gospodarek państw Unii Europejskiej po stratach spowodowanych kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią Covid-19” – powiedział prezydent. Z Funduszu Odbudowy oraz wieloletniego budżetu Unii Europejskiej do 2027 roku ma trafić do Polski około 770 miliardów złotych. Polskie wydatki z Funduszu Odbudowy – w ramach puli 58 miliardów euro dotacji i pożyczek – opisuje Krajowy Plan Odbudowy, który teraz analizuje Komisja Europejska. Bruksela powinna ocenić KPO do końca czerwca.

PARTNERZY