Prymas Polski: Nauczanie Jana Pawła II o wolności i uczciwości wciąż aktualne

6 czerwca 2021

Dwie postawy, o których nauczał św. Jan Paweł II – uczciwość i prawdziwy sens wolności, to wskazania aktualne także obecnie, zwłaszcza w czasie wychodzenia z pandemii – powiedział w Płocku (Mazowieckie) prymas Polski abp Wojciech Polak w 30. rocznicę papieskiej wizyty w tym mieście.

 

W ramach obchodów upamiętniających tamto historyczne wydarzenie prymas Polski odprawił w niedzielę uroczystą mszę świętą koncelebrowaną w płockim kościele parafii św. Jadwigi. Następnie na pobliskim Placu Celebry Papieskiej odsłonił i poświęcił pomnik w formie krzyża z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. To właśnie w Płocku, 90 lat temu, pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego z poleceniem namalowania obrazu z podpisem „Jezu, ufam Tobie” doznała św. Faustyna Kowalska. Kopia tego wizerunku była też głównym elementem ołtarza, przy którym św. Jan Paweł II odprawił mszę świętą na płockich błoniach.

 

„W papieskiej homilii przed trzydziestu laty, jakby na drogę, zostały nam wskazane dwie konkretne postawy, myślę, że także dziś, tak bardzo aktualne i potrzebne. Pierwsza z nich – uczciwość, a druga wolność” – powiedział prymas Polski w trakcie niedzielnych uroczystości w Płocku. Odwołując się do słów św. Jana Pawła II, abp Polak przypomniał, że uczciwość „jest źródłem wzajemnego zaufania, źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju”, a wolność darem, zadaniem i wezwaniem, bo „wciąż trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym, trzeba się uczyć być wolnym tak, żeby nasza własna wolność nie stała się własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym, ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych”.

 

„Uczciwość i wolność. Wolność i uczciwość. Czyż nie takimi właśnie powinniśmy wyjść także teraz, dziś, z doświadczenia pandemii?” – powiedział w homilii prymas Polski. Jak mówił abp Polak, „ograniczenia, które w ciągu minionego roku tak wielu z nas dały się we znaki, które nam wywróciły życie do góry nogami, także to życie religijne, pokazały, jak bardzo krucha jest nasza ludzka wolność”. Wskazał dalej, iż swoboda przemieszczania się, nieograniczona mobilność, powszechnie dostępna rozrywka, które tak nas w ostatnich latach zachwyciły i pociągnęły za sobą, a o których mogli tylko marzyć uczestnicy papieskiej Eucharystii sprzed 30. laty, w czasie pandemii okazały się jednak tak szybko ulotne i obnażyły głęboką pustkę, która się za nimi kryła.

 

„Jeśli zatem, jak głęboko wierzymy, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, to w Nim jeszcze raz powinniśmy odnajdywać sens wolności i uczciwości, sens prawdy i miłości” – podkreślił prymas Polski. Odwołał się przy tym do fragmentu czytanego w niedzielę drugiego Listu do Koryntian, w którym apostoł Paweł pisał: „nie poddajemy się zwątpieniu, bo choć niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień”. „Moi Kochani, niech to wspomnienie papieskiego pielgrzymowania, to sprzed trzydziestu laty, przyniesie nam dzisiaj zachętę do takiej właśnie wewnętrznej odnowy, której potrzebujemy, i każdy z nas indywidualnie, ale także jako społeczeństwo. I doda nam siły podobnej do tej, którą otrzymali nasi rodacy właśnie wtedy, kiedy stanął tu, 30 lat temu, pośród nich Piotr naszych czasów” – zaapelował do wiernych abp Polak.

 

W uroczystej mszy świętej w płockim kościele parafii św. Jadwigi uczestniczyli biskup tej diecezji Piotr Libera, biskup pomocniczy Mirosław Milewski oraz biskup senior Roman Marcinkowski, kapłani, siostry zakonne i wierni. Biskup płocki podziękował zgromadzonym za udział w niedzielnych uroczystościach upamiętniających wizytę papieża św. Jana Pawła II w Płocku. „Dziękuję, że chcecie pamiętać, pamiętać o tej chwili, gdy u siebie przeżywaliście niepowtarzalne skrzyżowanie wzroku z Janem Pawłem Wielkim, świętym, człowiekiem odpowiedzialnym za duchowy kształt świata na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia, z bohaterem narodowym, który na podobieństwo naszych największych wieszczów i wodzów wykuwał zręby niepodległości naszej ojczyzny” – powiedział bp Libera.

 

Po zakończeniu liturgii uczestniczy uroczystości, w ramach 10. Płockiego Marszu dla Życia i Rodziny, przeszli na pobliski Plac Celebry Papieskiej, gdzie 30 lat temu św. Jan Paweł II odprawił mszę świętą z udziałem mieszkańców miasta i pielgrzymów – tam też odsłonięto i poświęcono pomnik upamiętniający to historyczne wydarzenie. Autorem projektu pomnika jest prof. Stanisława Słonina. Jego budowa została sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego Płocka, o co wnioskowali organizatorzy niedzielnych uroczystości, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń działających w tym mieście, m.in. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Viktoria”, a także Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, Klubu Inteligencji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II.

 

Papież św. Jan Paweł II przebywał w Płocku od 7 do 8 czerwca 1991 r. podczas swej czwartej pielgrzymki do Polski. Spotkał się wówczas z więźniami płockiego Zakładu Karnego – było to jedyne takie spotkanie w Polsce. W płockiej katedrze uczestniczył następnie w nabożeństwie, podczas którego zamknął 42. synod tej diecezji. Pierwszego dnia wizyty w Płocku w czerwcu 1991 r. św. Jan Paweł II, goszcząc już wieczorem w Domu Biskupów Płockich, rozmawiał z jego okien z wiernymi, którzy tłumnie zgromadzili się wówczas na pobliskich ulicach i skwerze. W jednym z okien biskupiej siedziby papież pojawił się też następnego dnia, żegnając się tym razem z mieszkańcami miasta i z pielgrzymami. Od tego czasu okno to nazywane jest „Oknem papieskim”. W czerwcu 2020 r., z udziałem kard. Stanisława Dziwisza, odsłonięto w nim pamiątkową mozaikę z wizerunkiem św. Jana Pawła II w geście błogosławieństwa. Mozaika przedstawia też herb papieski oraz hasło pielgrzymki papieskiej do Polski z 1991 r.: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”.

PARTNERZY