Przesłanie papieża na Dzień Migranta: Są żywym obrazem Ludu Bożego

3 czerwca 2024

Papież Franciszek w przesłaniu na Dzień Migranta zachęca Kościół, aby w migrantach zobaczył żywy obraz Ludu Bożego w drodze do nieba. „Ich podróże nadziei przypominają nam, że nasza ojczyzna jest w niebie” – pisze Ojciec Święty.

Franciszek przywołuje biblijną historię wyjścia Żydów z niewoli egipskiej. Wskazuje na liczne podobieństwa – jak pisze, migranci, podobnie jak lud Izraela w czasach Mojżesza, często uciekają przed uciskiem i brakiem perspektyw rozwoju i, jak Żydzi na pustyni, na swojej drodze doświadczają pragnienia, głodu i chorób. Papież jednocześnie przekonuje, że Bóg towarzyszy swojemu ludowi w drodze ze wszystkich czasów i ze wszystkich miejsc. Dlatego – podkreśla Franciszek – spotkanie z migrantem jest spotkaniem z Chrystusem. „To On puka do naszych drzwi głodny, spragniony, nagi, chory, prosząc o spotkanie i pomoc” – pisze Ojciec Święty i przywołuje opis Sądu Ostatecznego z ewangelii świętego Mateusza, kiedy Jezus mówi: „byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie”. W Dniu Migranta papież zachęca też wiernych do modlitwy za wszystkich, którzy musieli porzucić swoją ziemię w poszukiwaniu godnych warunków życia. „Ubodzy nas zbawiają, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Pana” – dodaje Franciszek.

PARTNERZY