Rada Miasta Chicago zatwierdziła 70 milionów dolarów na utrzymanie migrantów

20 kwietnia 2024

Rada Miasta Chicago zatwierdziła w piątek 70 milionów dolarów na utrzymanie migrantów w tym zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnieniem im innych usług. O dodatkowe fundusze wnioskował burmistrz Brandon Johnson.

Po burzliwej, trwającej ponad godzinę debacie radni głosowali 30-18 za dofinansowaniem dla osób ubiegających się o azyl. Rada Miasta jednogłośnie zatwierdziła również 48 milionów dolarów dotacji od rządu stanowego i federalnego, z których znaczna część zostanie przeznaczona na spłatę zaległego zadłużenia miasta z tytułu kosztów zatrudnienia personelu i utrzymania schronisk. Chicago przeznaczyło już 150 milionów dolarów na opiekę nad osobami ubiegającymi się o azyl w ramach planu budżetowego burmistrza na 2024. Johnson przyznał, że pieniędzy nie wystarczy, dlatego zabiegał o zwiększenie funduszu.  W lutym burmistrz odmówił przyznania dodatkowych 70 milionów dolarów dla migrantów, podczas gdy gubernator Illinois J.B. Pritzker i przewodnicząca Rady Powiatu Cook Toni Preckwinkle zobowiązali się do przekazania łącznie 250 milionów dolarów z funduszy stanowych i powiatowych, aby pomóc miastu w pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem migrantów. Do Chicago od sierpnia 2022 roku przyjechało prawie 39 tysięcy migrantów.

PARTNERZY