Rodzice uczniów CPS protestowali na Daley Plaza

7 lutego 2024

Rodzice uczniów Chicagowskich Szkół Publicznych (CPS) protestowali we wtorek na Daley Plaza. Powodem były problemy z autobusami dowożącymi dzieci do szkół. Rodzice twierdzą, że nie zostali o nich uprzedzeni przez CPS. Katie Milweski, liderka CPS Parents for Buses, powiedziała, że wstrzymano dowóz autobusami dla 5500 uczniów do wybranych szkół. Rodziców powiadomiono o tym na trzy tygodnie przed zawieszeniem kursów na początku roku szkolnego. CPS zlikwidowało również dodatek transportowy w wysokości 500 dolarów miesięcznie w przypadku uczniów, którzy nie korzystali z dowozu autobusami szkolnymi. Urzędnicy CPS obwiniają za zaistniałą sytuację brak kierowców autobusów szkolnych, który widoczny jest nie tylko w Chicago, ale w całym kraju. CPS zaznaczyło, że musi traktować priorytetowo uczniów ze szkół specjalnych i niepełnosprawnych, także w zakresie usług autobusowych.

PARTNERZY