Sąd Najwyższy USA podtrzymał ważność ubezpieczenia zdrowotnego Obamacare

17 czerwca 2021

Sąd Najwyższy USA podtrzymał w czwartek legalność systemu ubezpieczeń zdrowotnych zwanego Obamacare, odrzucając skargę republikańskich władz stanów, które miały na celu jego unieważnienie. Wyrok został przyjęty stosunkiem głosów 7-2.

Skarga, wniesiona w 2018 r. przez 18 stanów rządzonych przez Republikanów, dotyczyła jednego z kluczowych przepisów ustawy Affordable Care Act (ACA), ustanawiającej Obamacare. Chodziło o dodatkowy podatek dla części Amerykanów, mający skłonić nieubezpieczonych do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Wnoszący skargę twierdzili, że w świetle decyzji administracji ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa, który ustanowił kwotę podatku na 0 dolarów, przepisy ustawy straciły swoje konstytucyjne umocowanie i wymagają unieważnienia przez sąd.

Sędziowie w czwartkowym wyroku nie odnieśli się jednak do argumentów Republikanów, uznając zamiast tego, że skarżący – tj. władze stanowe – nie miały prawa wnieść takiej skargi, nie posiadając interesu prawnego. Orzeczenie jednocześnie unieważnia przychylne Republikanom wyroki sądów niższej instancji w tej sprawie. Dwa głosy przeciwne wyrokowi należały do sędziów uważanych za jednych z najbardziej konserwatywnych – Samuela Alito i Neila Gorsucha.

Czwartkowa decyzja jest już kolejną podtrzymującą konstytucyjność Obamacare wobec wielokrotnych prób zburzenia systemu przez Republikanów. Wprowadzony za kadencji prezydenta Baracka Obamy system opiera się na dopłatach do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych dla uboższych Amerykanów, rozszerzeniach publicznych ubezpieczeń dla najuboższych oraz zobowiązania firm ubezpieczeniowych do świadczenia ubezpieczeń osobom cierpiącym na przewlekłe choroby.

PARTNERZY