Sąd UE podtrzymał kary nałożone na Polskę za odmowę zamknięcia Turowa

29 maja 2024

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu podtrzymał kary nałożone na Polskę za odmowę zamknięcia kopalni Turów. W uzasadnieniu sędziowie napisali, że Komisja Europejska mogła zgodnie z prawem potrącić kwoty z unijnych funduszy przeznaczonych dla Polski, w sumie 68 i pół miliona euro.

Sprawa dotyczy sporu na linii Praga – Warszawa. Czechy w lutym 2021 roku pozwały Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku z rozbudową kopalni Turów. Jednocześnie domagały się zastosowania tak zwanego środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia i kar za zignorowanie tego nakazu do czasu wyroku, czyli rozstrzygnięcia sporu przez Trybunał. Wiceprezes unijnego Trybunału do tego wniosku się przychyliła i nałożyła kary na Polskę w wysokości pół miliona euro dziennie. Ale rok później doszło do ugody, jeszcze zanim zapadł wyrok. Polska argumentowała wtedy, że kary straciły moc, natomiast Komisja zażądała spłaty tych zaległych – od września 2021 roku do 3 lutego 2022 roku, czyli do momentu zawarcia ugody. Ponieważ Warszawa kar nie zapłaciła, Komisja potrąciła je z unijnych funduszy. Polska uważała, że niesłusznie, ale Sąd Unii Europejskiej oddalił w całości skargę i podtrzymał decyzję Brukseli. Zdaniem sędziów, ugoda i wycofanie skargi z Trybunału nie zwolniło Polski z obowiązku z zapłaty kar. Sędziowie uznali też, że Komisja wywiązała się z obowiązku uzasadnienia spornych decyzji.

PARTNERZY