Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Lidii Staroń na RPO

10 czerwca 2021

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Została ona zgłoszona przez klub PiS.

 

Lidia Staroń, która jest senator niezależną, podkreślała na posiedzeniu komisji, że cieszy się zaufaniem ze strony obywateli, czego dowodem jest to, że pięciokrotnie zdobywała mandat parlamentarzysty uzyskując wysokie poparcie. Lidia Staroń mówiła, że w tym czasie podjęła tysiące interwencji na rzecz osób, którym nikt nie chciał pomóc. Wykazywała w nich błędy merytoryczne i prawne, a niekiedy również złą wolę różnych instytucji.

Negatywną rekomendację uzyskał kandydat opozycji profesor Marcin Wiącek. Przed komisją mówił, że jako Rzecznik zajmowałby się sprawami wszystkich, którzy poproszą o pomoc. Podkreślił, że jeśli zostanie wybrany na urząd, to drzwi jego gabinetu będą otwarte dla wszystkich osób, niezależnie od ich wyznania, przekonań politycznych czy statusu społecznego. O tym, który z kandydatów zostanie wybrany zdecyduje Sejm. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na 15 czerwca.

Zgodnie z konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Jego wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO, mimo upływu kadencji nadal pełni swój urząd do czasu wyboru przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca. Parlament już cztery razy próbował wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z zakończeniem kadencji przez Adama Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką na urząd była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, ale nie uzyskała poparcia Sejmu. W dwóch kolejnych turach Sejm wybrał kandydatów PiS – Piotra Wawrzyka, a następnie Bartłomieja Wróblewskiego. Obie kandydatury nie uzyskały jednak poparcia Senatu.

PARTNERZY