SN opublikował uzasadnienia postanowień w sprawie mandatów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego

19 stycznia 2024

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienia w sprawach uchylenia postanowienia marszałka Sejmu dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpatrywała odwołania posłów od decyzji marszałka 4 i 5 stycznia.

W uzasadnieniu odniesiono się między innymi do prawa łaski, które prezydent zastosował wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w 2015 roku. Wskazano, że postanowienie prezydenta „nie dotyczyło wyroku sądu pierwszej instancji ale czynu, którego popełnienie było przedmiotem postępowania karnego. O ile bowiem >>puszczenie w niepamięć<< dotyczyć może nie tylko czynu, ale też wyroku nieprawomocnego w chwili wydania postanowienia o zastosowaniu prawa łaski, oznaczając jego zatarcie, o tyle przebaczenie nie może dotyczyć wyroku, ale w konieczny sposób odnosić się musi do czynu, którego popełnienie leżało u podstaw wydania tego wyroku” – napisano. Zaznaczono, że prawo łaski obejmuje wszelkie indywidualne akty Prezydenta RP „również te podjęte przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego”. W związku z powyższym „nie zaistniały przesłanki prawne” pozwalające na wydanie postanowienia marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek 9 stycznia podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych.

PARTNERZY