UE ostatecznie zatwierdziła sankcje gospodarcze wobec Białorusi

24 czerwca 2021

Sankcje gospodarcze Unii Europejskiej wobec Białorusi zostały ostatecznie zatwierdzone. Unijni dyplomaci powiedzieli , że zakończyła się rozpoczęta wczoraj procedura pisemna. Teraz już tylko publikacja w unijnym Dzienniku Urzędowym i restrykcje wejdą w życie.

 

To odpowiedź Wspólnoty na uprowadzenie przez reżim samolotu lecącego z Aten do Wilna i aresztowanie w Mińsku Ramana Pratasiewicza, a także brutalne represje wobec obywateli. Sankcje mają objąć sektory – ropy naftowej, soli potasowej, oraz bankowy i tytoniowy. Z nieoficjalnych informacji  wynika, że będzie również zakaz eksportu na Białoruś wszelkiego sprzętu, który może być użyty do szpiegowania. Zaostrzone ma być także embargo na broń, by objąć karabiny używane przez biathlonistów. Sytuacja na Białorusi zostanie poruszona wieczorem, na unijnym szczycie w Brukseli. W projekcie konkluzji ze spotkania napisano, że przywódcy z zadowoleniem przyjmą szybkie wdrożenie sankcji przeciwko Białorusi zgodnie z decyzjami ostatniego szczytu.

Na wniosek Polski dopisano również zadowolenie z przygotowania przez Komisję Europejską kompleksowego programu wsparcia gospodarczego dla przyszłej, demokratycznej Białorusi. Ten plan to pomysł Polski, poparty w ubiegłym roku przez unijnych przywódców na szczycie. Komisja, która została zobowiązania do przygotowania programu, ogłosiła szczegóły przed kilkoma tygodniami. Ma on wynieść 3 miliardy euro. „Plan pomoże w przyszłości demokratycznej Białorusi ustabilizować gospodarkę, zreformować instytucje by były bardziej demokratyczne i wesprzeć gospodarcze reformy, które zwiększą odporność kraju, wzmocnią rozwój gospodarczy i przyczynią się do wzrostu zatrudnienia” – mówiła wtedy Komisja Europejska. Program zostanie uruchomiony jeśli tylko Białoruś wejdzie na ścieżkę demokratycznych przemian. Plan łączy publiczne i prywatne inwestycje. Został stworzony we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

PARTNERZY