UE zgodziła się na przekazanie Ukrainie 5 miliardów euro bardzo tanich pożyczek

20 września 2022

Jest ostateczna zgoda Unii Europejskiej na przekazanie Ukrainie 5 miliardów euro bardzo tanich pożyczek. Taką decyzję podjęli ministrowie do spraw europejskich krajów członkowskich na spotkaniu w belgijskiej stolicy.

W ubiegłym tygodniu na przekazanie finansowego wsparcie zgodził się też Parlament Europejski. Ta decyzja kończy kilkumiesięczną batalię o przekazanie pieniędzy Ukrainie. W maju bowiem Unia obiecała 9 miliardów euro. Na początek wypłaciła jedynie miliard, a spory prawne dotyczące gwarancji pożyczek uniemożliwiły szybkie podjęcie decyzji w sprawie kolejnych transz. Dzisiejsza zgoda na przekazanie pięciu miliardów euro oznacza, że obiecanego w maju pakietu do wypłaty pozostały jeszcze 3 miliardy. Pieniądze mają być przeznaczone na pokrycie pilnych potrzeb, między innymi wypłaty wynagrodzeń w sferze budżetowej i świadczeń socjalnych. Jednak potrzeby Ukrainy są znacznie większe. Szacuje się, że miesięcznie potrzebuje ona około 5-6 miliardów euro, a koszty odbudowy na dziś to 349 miliardów. Takie są wstępne szacunki rządu Ukrainy, Komisji Europejskiej i Banku Światowego.

PARTNERZY