Ukraiński parlament przyjął przepisy o mobilizacji. Dotyczą też Ukraińców za granicą

11 kwietnia 2024

Ukraiński parlament przyjął nowe przepisy o mobilizacji. Zobowiązują one dorosłych mężczyzn do rejestracji w spisach poborowych. Dotyczy to także ukraińskich mężczyzn, którzy wyjechali z kraju.

Ustawa przewiduje też powtórną weryfikację osób uznanych za niezdatne do pełnienia służby. Nowe przepisy ułatwić mają efektywne uzupełnienie deficytu żołnierzy. Ustawa przewiduje, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają dwa miesiące na uzupełnienie swoich danych i zaktualizowanie książeczek wojskowych. Mogą to zrobić bezpośrednio w komisjach wojskowych, ale też elektronicznie, za pomocą specjalnej aplikacji. Obowiązek dotyczy także Ukraińców przebywających za granicą. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogli np. przedłużyć paszportu. Osobom, które uchylają się od obowiązku wojskowego, sąd może anulować też prawo jazdy. Ponadto mężczyźni, którzy w ostatnich dwóch latach uzyskali zaświadczenia o drugim i trzecim stopniu inwalidztwa, będą musieli ponownie przejść komisje medyczne. Z ustawy, na wniosek dowództwa wojskowego, wycofano zapisy przewidujące możliwość demobilizacji po odsłużeniu trzech lat w armii. Ma to związek narastającymi brakami kadrowymi ukraińskiego wojska na froncie. Aby ustawa weszła w życie, musi podpisać ją prezydent Ukrainy.

PARTNERZY