Unia Europejska będzie lepiej chroniła dziennikarzy

7 maja 2024

Od dziś dziennikarze w Unii Europejskiej są lepiej chronieni przed inwigilacją i naciskami politycznymi. Wszedł w życie akt o wolności mediów. Idea uchwalenia przepisów pojawiła się kilka lat temu w reakcji na pogarszającą się sytuację mediów w Polsce i na Węgrzech.

Przepisy zabraniają używania przeciwko dziennikarzom oprogramowania szpiegującego. Jest ograniczona lista wyjątków od zakazu inwigilacji, na przykład przy dochodzeniach w sprawach morderstw czy terroryzmu. A i wtedy dziennikarze później muszą być o tym poinformowani i mogą zaskarżyć decyzję o inwigilacji w sądzie. Regulacje nie pozwalają również na wymuszanie na dziennikarzach ujawniania swoich źródeł. Zapewniają także większą przejrzystość reklam instytucji publicznych, czy spółek skarbu państwa w mediach. Wymagane będą szczegółowe informacje komu przekazywane są pieniądze. Przejrzyste mają być także procedury mianowania szefów mediów publicznych. A odwoływanie przed końcem kadencji ma być zabronione, z wyjątkiem sytuacji kiedy zarządy nie będą się wywiązywać ze swoich obowiązków. Regulacje odnoszą się także do kwestii moderowania treści na platformach internetowych jak Facebook czy X i ewentualnego ich usuwania.

PARTNERZY