Unia Europejska nakłada kolejne sankcje na Białoruś

21 czerwca 2021

Jest zgoda unijnych ministrów spraw zagranicznych na sankcje wobec białoruskiego reżimu za porwanie samolotu relacji Ateny-Wilno i represje wobec obywateli, w tym wobec mniejszości polskiej. Szefowie dyplomacji na spotkaniu w Luksemburgu przyjęli czwarty pakiet restrykcji uderzających w funkcjonariuszy reżimu i firmy.

 

Na czarną listę ma być wpisanych około 80 osób, które będą miały zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie. Także aktywa 7 firm wspierających władze zostaną zamrożone. Obecnie sankcjami objętych jest 88 osób na czele z Aleksandrem Łukaszenką i jego synem, który jest doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Na liście są też między innymi ministrowie i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy mają zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie. Restrykcje zostały też już wcześniej nałożone na 7 firm wspierających reżim w Mińsku, których aktywa w Unii zostały zablokowane. Nie jest wykluczone, że jeszcze dziś decyzja o sankcjach zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wtedy będzie wiadomo kto dokładnie został objęty sankcjami. Wcześniej te informacje nie są podawane, by żadna z osób czy firm nie mogła się na to przygotować.

PARTNERZY