Uniwersytet Chicago odda studentom część pieniędzy za czesne

31 maja 2024

Uniwersytet w Chicago zapłaci 4,95 miliona dolarów w ramach zbiorowego pozwu złożonego przez obecnych i byłych studentów ubiegających się o zwrot czesnego po tym, jak zajęcia odbyły się zdalnie w związku z pandemią COVID-19. Pozew został złożony w maju 2020 r. przez byłą studentkę Arica Kincheloe w federalnym sądzie okręgowym dla Północnego Dystryktu Illinois.

Stwierdzono w nim, że studenci byli uprawnieni do częściowego zwrotu czesnego z powodu zdalnego nauczania zamiast zajęć osobistych rozpoczynających się w wiosennym kwartale 2020 r. Pozew dotyczył również naruszenia umowy i bezpodstawnego wzbogacenia się przez uniwersytet. Zgodnie z dokumentami sądowymi, ugoda dotyczy wszystkich aktualnych i byłych studentów, którzy byli zapisani na którykolwiek z programów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Chicago od 1 stycznia 2020 r. do końca kwartału wiosennego 2020 r. Ci, którzy się zakwalifikują, otrzymają co najmniej 25 dolarów w ramach zawartej ugody. „Uniwersytet jest dumny ze swoich osiągnieć edukacyjnych i wsparcia, jakie zapewnił studentom, podczas przejścia na zdalne nauczanie w kwartale wiosennym 2020 r. w odpowiedzi na pandemię COVID-19” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez chicagowską uczelnię. Dodał, że uważa te roszczenia za bezpodstawne. Zgodnie z dokumentami sądowymi strony zawarły ugodę w dniu 21 listopada 2023 roku. Sąd wstępnie zatwierdził ugodę 7 grudnia 2023 roku. Ostateczne zatwierdzenie nastąpiło po rozprawie 23 maja tego roku. Podobne pozwy zostały złożone przeciwko innym uczelniom w całym kraju. Przykładowo pozew złożony przeciwko DePaul University w Chicago w 2020 r. został oddalony 2 lutego 2021 r. Sędzia w tej sprawie orzekł, że nie dostarczono dowodów na to, że uniwersytet obiecał swoim studentom, iż zajęcia będą odbywać się osobiście na terenie kampusu. Z kolei na początku tego roku George Washington University zawarł ugodę w wysokości 5,4 miliona dolarów z byłymi studentami, którzy twierdzili, że uczelnia zerwała z nimi umowę dotyczącą zajęć online podczas pandemii.

PARTNERZY