Uroczystości 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2024

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że premier Donald Tusk nie skorzystał z jego zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, by wspólnie wygłosić oświadczenie z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mimo to prezydent liczy, że polskie władze będą nadal wspólnie prowadziły politykę w ramach wspólnoty europejskiej. W swoim oświadczeniu prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie jedności. „Wierzę w to, że naszą politykę dalszego uczestnictwa w Unii Europejskiej będziemy z powodzeniem rozwijali razem. Polska potrzebuje jedności. Ta jedność jest ważna także dla umacniania i poczucia bezpieczeństwa u nas w kraju, prowadzenie jednolitej i mądrej polityki, jak również pokazywania partnerstwa i wspólnego działania naszym partnerom zewnętrznym” – mówił prezydent Andrzej Duda. Dodał, że Polska powinna nadal dążyć do realizacji głównych priorytetów polityki europejskiej, takich jak zacieśnianie relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi oraz rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje, w tym Ukrainę. Dziś przypada 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku wraz z naszym krajem do wspólnoty europejskiej dołączyły Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Malta i Cypr.

PARTNERZY