USA: Jest raport ONZ dotyczący klimatu

20 kwietnia 2024

Raport opublikowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych twierdzi, że postępujące zmiany klimatyczne spowodują w ciągu najbliższych 26 lat spadek światowych dochodów o 19 procent.

Ten finansowy cios dotknie nie tylko duże rządy i korporacje. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych świat zmierza w kierunku przyrostu globalnego ocieplenia o prawie 3 stopnie w następnym stuleciu, nawet przy obecnych politykach i celach klimatycznych. Badacze twierdzą, że jednostki mogą ponieść ciężar gospodarczy. Naukowcy biorący udział w badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature stwierdzili, że trudności finansowe w perspektywie krótkoterminowej są nieuniknione, nawet jeśli rządy już teraz zintensyfikują wysiłki, aby zaradzić kryzysowi. Natychmiastowe działania mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych mogą w dłuższej perspektywie powstrzymać pewne straty. Choć dyskurs na temat kosztów zmian klimatycznych często odnosi się do potencjalnie trudnych działań łagodzących, takich jak ograniczenie zużycia ropy i gazu czy inwestowanie w bardziej ekologiczne technologie, w badaniu wykazano, że krótkoterminowe szkody finansowe spowodowane zmianą klimatu już przewyższą koszt prób rozwiązania kryzysu.

PARTNERZY