USA zawetowały w Radzie Bezpieczeństwa wniosek ws. członkostwa Palestyny w ONZ

18 kwietnia 2024

Stany Zjednoczone zawetowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wniosek o pełne członkostwo Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W głosowaniu nad projektem rezolucji w tej sprawie 12 członków Rady było za jego przyjęciem, a 2 wstrzymało się od głosu. Od odrzuceniu wniosku zdecydowało weto USA – jednego z 6 stałych członków Rady. Aby rezolucja została przyjęta nie może zostać zawetowana przez żadnego z nich. Palestyna obecnie ma status państwa-obserwatora w ONZ. Aby została pełnoprawnym członkiem organizacji, wniosek w tej sprawie musi zostać najpierw zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa, a potem uzyskać poparcie co najmniej dwóch trzecich głosów Zgromadzenia Ogólnego.

PARTNERZY