W Illinois coraz więcej ludzi dołącza do związków zawodowych

7 września 2022

Po raz pierwszy od 2017 roku w Illinois wzrosła liczba pracowników  zrzeszonych w związkach zawodowych. Dane zebrane przez Illinois Economic Policy Institute pokazują, że stanowy ruch pracowniczy miał też najbardziej udany rok pod względem nowego organizowania się w ciągu ostatniej dekady. O 23 procent wzorsła liczba pracowników związkowych w wieku poniej 35 lat. Do związków zawodowych dołącza też coraz więcej kobiet. Z badania wynika, że na poziomie branżowym najbardziej uzwiązkowieni i to nie tylko w Illinois ale w całych Stanach Zjednoczonych są pracownicy  administracji publicznej, budownictwa, edukacji, opieki zdrowotnej i pracownicy uznani za niezbędnych podczas pandemii COVID-19.

PARTNERZY