W Illinois wykryto podwyższony poziom rakotwórczych substancji pochodzących ze środków chwastobójczych

12 października 2022

Potencjalnie rakotwórcza substancja chemiczna znajdująca się w środkach chwastobójczych jest rozpylana na uprawy w całych Stanach Zjednoczonych. Jeden z najwyższych poziomów odnotowano w niektórych powiatach Illinois oraz w pozostałych stanach Środkowego Zachodu.

Substancja o jakiej mowa to glifosat – główny składnik środka chwastobójczego, Roundupu. Herbicyd został poddany dokładniejszej kontroli po tym, jak francuska Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, która jest częścią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zaklasyfikowała go w 2015 roku jako „prawdopodobny czynnik rakotwórczy u ludzi”. Od tego czasu złożono tysiące pozwów w związku z roszczeniami dotyczącymi zachorowań na raka spowodowanych tą substancją chemiczną. Firma Bayer poinformowała w 2020 r., że zapłaci prawie 10,9 mld dolarów w ramach odszkodowań. Gilfosat opracowała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wielu firma Monsanto. Środek chwastobójczy trafił do sprzedaży w ponad 160 krajach i jest popularny w USA. Z raportu opracowanego przez U.S. Geological Survey wynika, że w Iowa i Illinois, znanych z uprawy kukurydzy i produktów sojowych, notuje się aż 15% krajowego zużycia tego środka chwastobójczego. Z kolei kilka powiatów w rejonie Chicago miało najwyższe poziomy w kraju. Powiaty w  Illinois, w których potwierdzono najwyższe zużycie tego niebezpiecznego środka to LaSalle, DeKalb, Grundy, Kankakee, Kendall i McHenry. W raporcie podkreślono, że w powiatach, w których użycie środka chemicznego jest ponad normę mieszka ponad 55 milionów ludzi. Powiat Lake w stanie Kolorado miał najwyższy wskaźnik użycia przy prawie 2 000 funtów rozpylonych na milę kwadratową.

PARTNERZY