Węgry przeciwne zakończeniu procedury UE przeciw Polsce z artykułu 7

8 maja 2024

Z całej Wspólnoty tylko Węgrom nie spodobała się propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zakończenia procedury przeciwko Polsce z artykułu 7 unijnego traktatu. Tak wynika z ustaleń po dzisiejszym spotkaniu ambasadorów unijnych krajów.

Było ono poświęcone przygotowaniom do narady ministerialnej 21 maja. Właśnie wtedy oczekiwane jest formalne zakończenie procedury przeciwko Polsce. Ambasador Węgier pytał dziś Komisję Europejską jak to możliwe, że chce zakończyć procedurę, skoro w unijnym Trybunale Sprawiedliwości wciąż jest jej pozew przeciwko Polsce. Chodzi o skargę, którą Komisja skierowała do TSUE w lutym ubiegłego roku na skład Trybunału Konstytucyjnego i podważanie pierwszeństwa unijnego prawa. Wątpliwości i zastrzeżenia Budapesztu nie mają znaczenia, bo w tej sprawie nie jest wymagana jednomyślność, wystarczy większość państw, aby dać zielone światło Komisji dla zamknięcia procedury. Przedwczoraj Komisja poinformowała, że nie ma już systemowego zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce. Przyznała wprawdzie, że nie wszystkie oczekiwane przez nią zmiany dokonały się w Polsce, ale plan reform wymiaru sprawiedliwości i pierwsze kroki wystarczyły, aby uznać, że zagrożenia dla praworządności nie ma. Chodzi między innymi o przystąpienie Polski do Europejskiej Prokuratury, przyjęcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i prace nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym.

PARTNERZY