Władimir Putin podpisał ustawy cenzurujące historię II wojny światowej

1 lipca 2021

Władimir Putin podpisał ustawy cenzurujące historię II wojny światowej. Chodzi między innymi o zakaz stawiania znaku równości między Związkiem Sowieckim i III Rzeszą oraz negowania „decydującej roli ZSRR w zwycięstwie na hitlerowskimi Niemcami”. W ocenie rosyjskich historyków niezależnych, Władimir Putin dąży do zatuszowania stalinowskich zbrodni i wybielenia wizerunku państwa sowieckiego.

 

Ustawa nosi tytuł „o upamiętnieniu zwycięstwa narodu sowieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”. Władimir Putin podpisał pakiet poprawek do tego dokumentu, z których trzy są najważniejsze: zakaz negowania decydującej roli ZSRR w pokonaniu hitlerowskich Niemiec, zrównywania reżimów stalinowskiego i hitlerowskiego oraz negowania humanitarnej misji Armii Czerwonej. Rosyjscy historycy niezależni podkreślają, że tego typu przepisy uniemożliwią prowadzenie badań. Nikita Pietrow ze stowarzyszenia „Memoriał” zwraca uwagę, że Kreml wykorzystuje stalinowskie kłamstwa, aby zatuszować sowieckie zbrodnie i wybielić wizerunek Armii Czerwonej i Związku Radzieckiego.

PARTNERZY