Wyznaczono datę pierwszego posiedzenia komisji ds. wpływów rosyjskich

28 maja 2024

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że w środę 5 czerwca odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Przed posiedzeniem zaprezentowani zostaną jej członkowie.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów kandydatów przedstawiono premierowi. Jak powiedział minister Tomasz Siemoniak, przyszli członkowie komisji są obecnie sprawdzani pod kątem dostępu do informacji ściśle tajnych. Minister spraw wewnętrznych i administracji dodał że wskazano już sekretarza komisji oraz wybrano dla niej pomieszczenia. Podkreślił, że szef rządu oczekuje od komisji ciężkiej pracy i dotrzymania wyznaczonych jej terminów. Premier Donald Tusk wydał zarządzenie, które powołuje komisję do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004-2024. Eksperci – członkowie komisji – będą sprawdzać wschodnie wpływy na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Polski. Czas, jakim zajmie się komisja, to lata 2004-2024. Na wniosek ministra sprawiedliwości, premier powołał na przewodniczącego tej komisji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, generała Jarosława Stróżyka. Członków komisji zarekomendowali: minister spraw wewnętrznych i administracji, Koordynator Służb Specjalnych, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister finansów, minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, minister aktywów państwowych i minister cyfryzacji. Pierwszy cząstkowy raport z prac komisji powstanie po około dwóch miesiącach jej działalności, czyli już po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

PARTNERZY