Zgromadzenie Ogólne ONZ wzywa Rosję do wzięcia odpowiedzialności także finansowej za agresję na Ukrainę

14 listopada 2022

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwało Rosję do wzięcia odpowiedzialności za agresję na Ukrainę. Zgromadzenie przyjęło rezolucję, w której uznano, że Rosja powinna ponieść odpowiedzialność za pogwałcenie prawa międzynarodowego oraz prawodawstwa Ukrainy. Rezolucję oparły 94 kraje spośród 192 państw należących do ONZ.

„Rosja musi ponieść prawne konsekwencje wszystkich swoich działań naruszających prawo międzynarodowe między innymi poprzez wypłacenie reparacji za wyrządzone szkody” – napisano w rezolucji. Rezolucje Zgromadzenie Ogólnego nie są wiążące, mają jedynie znaczenie polityczne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski reagując na przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji w sprawie konieczności pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za agresję na Ukrainę, także poprzez reparacje na pisał na Twitterze: „Od zwycięstwa wyzwoleńczego w Chersoniu do zwycięstwa dyplomatycznego w Nowym Jorku! Zgromadzenie Ogólne właśnie dało zielone światło dla utworzenia mechanizmu odszkodowań za rosyjskie zbrodnie na Ukrainie. Agresor zapłaci za to, co zrobił!”.

PARTNERZY