Złożono wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu

26 marca 2024

Osiem zarzutów, 191 podpisów, prawie 80 stron. W Sejmie złożono wstępny wniosek w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zarzuty sklasyfikowano jako naruszenie konstytucji i ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Wnioskodawcy – Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica – zarzucają Adamowi Glapińskiemu między innymi „pośrednie sfinansowanie przez NBP deficytu budżetowego w łącznej kwocie 144 miliardów złotych, bez upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej”. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński prezentował też inne zarzuty. Chodzi między innymi o niedopuszczanie niektórych członków NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej do informacji. Przewodniczący komisji odpowiedzialności konstytucyjnej Zdzisław Gawlik mówił, że teraz gospodarzem wniosku jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Oceni on, czy wniosek jest zgodny z regułami prawa. Poseł Gawlik zapewnił, że komisja odpowiedzialności konstytucyjnej będzie działała na podstawie obowiązujących przepisów – ustawie o Trybunale Stanu konstytucji, Kodeksu postępowania karnego i Regulaminiu Sejmu. Mówił też, że jak tylko komisja dostanie wniosek od marszałka, zawiadomi o tym Adama Glapińskiego. Prezes NBP będzie miał 30 dni na ustosunkowanie się do postawionych we wniosku zarzutów. Wniosek w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu może złożyć w Sejmie prezydent lub grupa co najmniej 115 posłów. Dokument trafia do sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. komisja odpowiedzialności konstytucyjnej przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed TS Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Konsekwencją przyjęcia wniosku będzie zawieszenie wykonywania obowiązków prezesa NBP przez Adama Glapińskiego.

PARTNERZY