FINANSE CHICAGO: Spadek wydajnosci giełdy? Co mówią dane?

3 kwietnia 2017

W zeszłym tygodniu wszystkie cztery główne indeksy wykazały spadki: index S&P 500 – strata 1,44%, Dow – strata 1,52%, NASDAQ – strata 1,22%, MSCI EAFE – strata 0,07%. We wtorek, 21 marca po raz pierwszy od 11 października 2016 roku , S&P 500 i Dow zanotował 1% spadek. Poprzedni tydzień na S&P został zaliczony do najgorszych tygodni od czasu wyborów prezydenckich. W tym samym czasie spadła też wartość dolara. Co się stało? Tak jak zwykle, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, aby wyjaśnić zachowanie rynku. Być może na tą sytuację wpłynęło głosowanie z ubiegłego tygodnia w sprawie Obama Care i  decyzja Izby Reprezentantów o odrzuceniu nowej ustawy dotyczącej opieki zdrowotnej? Taki stan rzeczy mógł spowodować wzrost niepewności co do przyszłości opieki zdrowotnej, reformy podatkowej, czy innych deklarowanych przez rządreform. Medialny hałas często powoduje spore zamieszanie na giełdzie, niemniej jednak jeśli zależy nam na poznaniu rzeczywistej sytuacji rynkowej, zawsze lepiej jest przestudiować podstawowe miechanizmy funkcjonowania ekonomii i finansów a nie tylko nagłówki gazet. Od stycznia również daje się odczuć znacznie powiększony popyt na rynku nieruchomości, który spowodował wzrost cen domów. W ubiegłym roku średni wzrost cen domów kształtował się w granicach 7,7%; zaś sprzedaży 5,4%. W tym tygodniu zostaną opublikowane dane z czwartego kwartału 2016, dotyczące dochodów osobistych, nastrojów konsumentów i zaufania konsumentów. Tego typu informacje stanowią podstawę do zrozumienia rzeczywistego środowiska gospodarczego. Oczywiście zdaję sobie sprawę jak wielki wpływ mają media i wszelkie spory polityczne… co do tego nie mam wątpliwości. Jednak moim  zadaniem nie jest rozsiewanie plotek, lecz rzetelne przedstawienie faktów, które pomogą nam spojrzeć na rynek finansowy z innej perspektywy i na podstawie, których możemy dokonać oceny swojej własnej sytuacji. 

Dariusz Godlewski RFC
2700 Patriot Blvd. Suite 250
Glenview, IL. 60026
Tel. 847-312-3454
www.FinancialWealthAlliance.com

(Investment Advisory Services offered through Brookstone Capital Management, LLC/BCM), a SEC Registered Investment Advisor. Financial Wealth Alliance Inc. and BCM are independent of each other)

PARTNERZY