Jak pomagamy sobie w czasie zarazy?

12 lipca 2020

W pięknej i zasobnej Ameryce, konkretnie w USA w tym trudnym czasie zarazy można otrzymać pomoc finansową. Dorośli obywatele tego kraju otrzymują po 1200 dolarów, dla dzieci wystawiane są czeki po $500 na osobę. Sa jeszcze inne formy pomocy. Do uprawnionych decyzją Kongresu docierają czeki stymulacyjne z urzędu social security. Po pewnym czasie okazało się, że pierwszeństwo w otrzymaniu tej pomocy mają ci, którzy oprócz znanych warunków, dokonali rozliczenia podatków za okres 2018 i 2019 roku. W niektórych przypadkach samo czekanie nie wystarczy. Dlaczego? Bywa, że o swoje trzeba się upomnieć, najlepiej pod adresem: www.ssa.gov albo  telefonicznie: 1-800–772–1213. Można też udać się osobiście pod adres 4849 N. Milwaukee Ave albo do innej siedziby tej instytucji, w pobliżu miejsca zamieszkania. Do urzędu zabieramy oryginały dokumentów, które potwierdzają życiowe zmiany, takie jak: zawarcie związku małżeńskiego, uzyskanie pozwolenia do pracy, zmiana adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, urodzenie dziecka, rozwód, uzyskanie zielonej karty, certyfikatu obywatelstwa i inne. W wielu punktach tego urzędu w Wietrznym Mieście można porozumieć się w języku polskim. Pytania i odpowiedzi obejmują okresy pracy, pobierania świadczeń w tym na dzieci, czasem stanu zdrowia i innych okoliczności, warunkujących przyznanie pomocy w indywidualnych przypadkach. Obywatele amerykańscy, polskiego pochodzenia, którzy mieszkają i pracują w południowej stronie Wietrznego Miasta czekali i czekali aż sami wydeptali ścieżkę do urzędu, uzyskali niezbędne informacje i co ważne podzielili się spostrzeżeniami. Po okazaniu dokumentów w urzędzie każdorazowa pomoc, w tym przypadku czeków stymulacyjnych lub kart debetowych nie powinna być kwestią dłuższego czasu. Osoby uprawnione do świadczeń pomocowych powinny szczególną uwagę zwracać na korespondencje urzędowe. Ważne, aby zwykłą kopertę oworzyć i sprawdzić, a nie wyrzucać jej do kosza z zawartością, ponieważ wewnątrz może znajdować się czek lub karta debetowa! Kto dowiedział się o tym, poda dalej, aby nie czekać tylko brać sprawy w swoje ręce. Zamiast orderu, do dzielnych mieszkańców południowej strony Wietrznego Miasta lecą gorące podziękowania! 

PARTNERZY

single.php