Każdy bierze swoje

17 kwietnia 2016

Świadczenia pobierane z funduszu social security obciążone są w określonych przypadkach amerykańską opłatą zwaną windfall elimination provision (WEP). Jeśli ktoś swoją emeryturę (także wypracowaną poza krajem) pobiera w Polsce, to płaci podatek od dochodu. Dotyczy to świadczeń emerytalnych tych osób, które mogą je otrzymywać nie w Stanach, lecz po opuszczeniu tego kraju z powodu braku obywatelstwa amerykańskiego. Przed 7 laty wprowadzone zostały nowe regulacje prawne w sprawach emerytalno-rentowych dla obywateli polskich z obywatelstwem amerykańskim. Każdy z zainteresowanych ma inne zarobki, odmienny sposób ich zdobycia, inną sytuację osobistą. Po 2009 roku wysoko umawiające się strony: Polska i USA opracowały zmiany w przepisach o zniesieniu podwójnego opodatkowania dochodu. Polska wprowadziła je do swojego porządku prawnego w 2013 r., natomiast komisje kongresowe  w USA wciąż pracują. Czym jest windfall elimination provision? Jest to wewnętrzny amerykański zapis, mocą którego uzyskany w USA dochód emerytalny z funduszu social security nieobywatele amerykańscy otrzymują w Polsce z potrąceniem 25,5% lub według tabeli oraz indywidualnego przypadku. Inne kraje niż Polska a więc: Kanada, Egipt, Niemcy, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, Rumunia wynegocjowały z USA zniesienie podatku od wypłat z social security dla swoich obywateli. Szwajcarzy po powrocie do kraju płacą tylko 15%. Podczas posiedzeń naszego sejmu jeszcze w grudniu 2012 r. działający na rzecz Polonii amerykańskiej, poseł Adam Kwiatkowski przekazał Ministerstwu Finansów pytania w sprawie tego obciążenia. Poseł Adam Kwiatkowski i Jan Dziedziczak wystosowali cztery interpelacje poselskie do Ministerstwa Finansów. Obywatele polscy zamieszkujący w USA, tak zwana Polonia, opowiedzieli się za tzw. sprawiedliwą polską-amerykańską umową podatkową. Celem Polonia for Fair Polish American Tax Treaty było aktywne uczestnictwo w powstawaniu aktów wykonawczych do dwustronnego porozumienia w sprawie unikania opodatkowania jednego dochodu przez dwa państwa. Czy ktoś z uprawnionych zajął się poważnie przeglądem okoliczności warunkujących wysokość tego obciążenia, podatku, zapisu, powodującego zmniejszenie dochodu osoby, podejmującej decyzję o powrocie do Polski? Dotyczy to tylko (i aż) wcale nie małej rzeszy obywateli polskich bez obywatelstwa amerykańskiego. Byłoby więc o czym rozmawiać z na tzw. szczeblu ale przygotowania do takiej rozmowy to nie tylko dokumenty i pieniądze. To poprawnie przygotowane argumenty w kierunku przekonania ustawodawców o korzyściach, które niosą zmiany w przepisach zanim Amerykanie formalnie włączą do swojego systemu prawnego umowę bilateralną z RP o tak zwanym o unikaniu podwójnego opodatkowania. Narazie każdy bierze swoje (podatek, opłatę, odpis, itp.) od dochodu, szczególnie łączonego gdy do amerykańskiej emerytury dodać polską część. Bogatemu łatwiej.

PARTNERZY