Kolęda w Wietrznym Mieście

15 stycznia 2017

Wiele zwyczajów przenieśliśmy z kraju przodków do miejsc osiedlenia za granicą ale zwyczaj kolędowania w Ameryce przyjął się minimalnie. Przyczyna jest prozaiczna. Kolęda polega na przyjęciu radosnych przebierańców w domu, obdarowaniu ich i zabawie. Kolędą jest także wizyta kapłana, zwana spotkaniem duszpasterskim w miejscu zamieszkania. Podczas wizyty można obdarować kolędników smakołykami, alkoholem czy drobnym lub większym datkiem pieniężnym. Innym zwyczajem w kraju nad Wisłą jest noworoczna wizyta kominarza. Obyczaj trzymania się za guzik ma przynieść szczęście (bez rozpinania guzików u kominiarza). Nie ma się z czego śmiać, chodzi o sprawdzenie drożności instalacji cieplnych. Kominy często bywają zanieczyszczone. Powoduje to zagrożenie pożarowe, szczególnie trudne do opanowania podczas niskich temperatur zimową porą. W Wietrznym Mieście rolę czyściciela nie tyle kominów ile urządzeń grzewczo-chłodzących przejęły sprawne biznesy polonijnych specjalistów.  Zachęcają do sprawdzania tych instalacji przez okrągły rok. Zapobiegliwa społeczność polonijna uwzględnia kaprysy aury. Nie czekając na utrwalenie zmian pogody z syberyjskich chłodów na upalne afrykańskie lato, trzeba zlecić przeglądy urządzeń wyspecjalizowanym firmom. Pracownicy tych biznesów cały rok edukują odbiorców, w tym słuchaczy radia o potrzebie sprawdzania instalacji, czyszczenia, konserwacji  lub wymiany instalacji. Firmy gwarantują utrzymanie czystego powietrza, zapobiegają namnażaniu się drobnoustrojów w przewodach wentylacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko alergii, innych schorzeń a także zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru. Przy okazji tych prac można nasycić powietrze aromatycznymi substancjami aby domownicy mogli poczuć powiew świeżości leśnych drzew i krzewów. Warto pamiętać o udziale firm ubezpieczających od ryzyk związanych z niewłaściwych funkcjonowaniem urządzeń grzewczo-chłodzących. Wsród polonijnych kolędników nie znajdziemy więc ani księdza ani wesołych grajków ani kominiarza. Zajęci pracą zawodową, krótkie wolne chwile przeznaczamy na inne zajęcia, nie umawiamy się  z kolędnikami, chyba, że z kraju przybędą artyści i to z nimi będziemy kolędować. Otwiera się ta możliwość w najbliższy weekend; można śpiewać kolędy wspólnie z artystami z Polski i kolędować całymi rodzinami. Artyści wystąpią bliżej miejsc zamieszkania, w świątyniach, dokąd Polonia udaje się w niedziele i święta. Nowa tradycja wśród naszej społeczności w Wietrznym Mieście wraca do znanych miejsc. W niedzielę, w polonijnym Centrum Kopernikowskim kolejny finał zbiórki pieniędzy na specjalistyczne leczenie dzieci i wsparcie chorych seniorów w Polsce, w ramach 25-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

PARTNERZY