Nauka języka polskiego za granicą

19 lutego 2017

W Konsulacie Generalnym RP w Chicago Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce we współpracy z instytucjami z Polski powołały Lokalny Ośrodek Metodyczny. Nauczyciele szkół polonijnych będą szkoleni przez lokalnych instruktorów. Instruktorkami są chicagowskie nauczycielki, które z uwagi na zdobyte doświadczenia będą dzielić się wiedzą z zakresu metodyki nauczania. W 50 szkołach polonijnych aglomeracji chicagowskiej rocznie naukę pobiera ponad 16 tysięcy uczniów. Nominacje Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wręczył Piotr Bonisławski ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Lokalne Ośrodki Metodyczne działają tam, gdzie mieszkają nasi rodacy a więc praktycznie na całym świecie. Każdy uczeń, który za granicą uczy się języka polskiego, poznaje kulturę, tradycje, historię Polski. Dzieci polskich rodzin za granicą mają do wyboru kilka możliwości spełniania obowiązku nauki: mogą uczęszczać do szkoły działającej w systemie oświaty innego kraju; w Europie mogą uczęszczać do szkoły europejskiej. W innych krajach uczniowie mogą uczestniczyć w kształceniu na odległość jak również uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz zespołów tych szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, jak i wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Polskie szkoły, działające poza granicami kraju otrzymują pakiety patriotyczne, a w nich: godło polskie, flagę, mapę Polski, książki historyczne między innymi: "Polska z lotu Orła Białego" a z poezji: "Kto Ty jesteś? Polak mały…" oraz informacje i zachęty do udziału w konkursie z zakresu wiedzy o Polsce, z cennymi nagrodami. Warto wspomnieć, że nauczyciele dbający o poziom wiedzy w szkołach aglomeracji chicagowskiej czynią starania o umieszczenie na świadectwie ukończenia nauki w szkole, zapisu o dodatkowych umiejętnościach, między innymi o posługiwaniu się kolejnym językiem, w przypadku naszej młodzieży, językiem polskim. Język kraju przodków, nie tylko poszerza możliwości porozumiewania się, podjęcia studiów w kraju ale dzięki niemu bliższe stają się lekcje historii oraz historii literatury polskiej, pięknej, bo jak inaczej o literaturze kraju, o którym poeta Konstanty Ildefons Gałczyński pisał: "kraju mój, kraju barwny, pelargonii i malwy, kraju węgla i stali i sosny i konwalii…". 

PARTNERZY

single.php