Telegram Wodza

18 listopada 2018

Jak to było w listopadzie, przed stu laty, gdy świat dowiedział się o tym, że w Europie powstało państwo niepodległe, Rzeczpospolita Polska? Na którym zamku heraldowie odtrąbili to wydarzenie? Czy ktoś policzył ile dzwonów biło, ile salw honorowych oddano w tamtym czasie? Czy wystarczył sms czy trzeba było pisać email? Nie, nie działała jeszcze poczta elektroniczna. Nowością były telegramy. Depeszę informujacą o Niepodległej podpisał Józef Piłsudski, Naczelny Wódz. W roku stulecia Niepodległości Polski warto przypomnieć, że już w 5 dni po 11 listopada w 1918 roku przywodcy państw świata otrzymali depeszę następującej treści: "Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej". To wzruszajaca odezwa. Na pamięc tego wydarzenia od 2009 roku dzień 16 listopada w Polsce ustanowiony został dniem służby zagranicznej. Czym jest służba zagraniczna, komu podlega? Najwięcej informacji o służbie zagranicznej podaje ministerstwo spraw zagranicznych, w tym, co ważne dla mieszkańców polskiego pochodzenia, placówki dyplomatyczne w randze ambasad i konsulatów. Potrzeby naszej społeczności w aglomeracji chicagowskiej oraz mieszkańców sąsiednich Stanów, a więc poza Illinois: Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota i Wisconsin, załatwia Konsulat Generalny, którego siedziba znajduje się w sercu Wietrznego Miasta. Przy tej okazji oprócz wyrazów uznania dostrzegamy inny niż oficjalny aspekt. O zawrót głowy przyprawia brak miejsc do parkowania w pobliżu tej placówki. Natomiast petenci chwalą czwartkowe wydłużenie godzin przyjęć w konsulacie od 11:30 do 6 wieczorem. Tym bardziej, że po załatwieniu spraw urzędowych można zdążyć do Art Institute of Chicago. W czwartki od godz. 5 pm do godz. 8 pm mieszkańcy Illinois mogą bez opłat zwiedzać niektóre unikalne zbiory.

PARTNERZY