The Thanksgiving Day 2012

7 maja 2015

Ministerstwo sprawiedliwości USA podało, że zamierza wprowadzić wyjątek od zakazu posiadania orlich piór przez plemiona indiańskie. Czas zezwolić członkom plemion indiańskich na posiadanie orlich piór choć w świetle prawa federalnego było to dotychczas przestępstwem. Obowiązująca ustawa o ochronie orłów zabrania nie tylko zabijania tych ptaków, ale również posiadania ich piór lub innych części. W myśl nowej dyrektywy resortu sprawiedliwości, Indianie nie będą karani za noszenie orlich piór ani ich zbieranie. Warunek: nie wolno zabijać orłów ani naruszać spokoju ich gniazd. Legalny jest już obrót handlowy i pożyczanie piór w ramach wspólnoty plemiennej. Ponad 500 uznanych w świetle prawa plemion indiańskich w USA ma różnorodne tradycje i obyczaje, ale wspólną wartość stanowi traktowanie orła jako ptaka kultowego. Orzeł, ptak dumny i piękny, wzbija się wysoko, należy do ptaków drapieżnych. Jako gatunek ginący, znajduje się pod ochroną. Od wieków jest godłem Polski. Piastowie, Andegawenowie, władcy dynastii Jagiellonów posługiwali się ryciną orła jako herbem na pieczęciach, przy załatwianiu ważnych spraw Korony i Litwy, na sztandarach powiewających na polach bitew, na koronie.

 


Orzeł bywał także umieszczany na piersi jako herb panującego. W późniejszym herbie polskim znajdujemy insygnia władzy królewskiej w szponach orła, który dumnie unosi głowę z koroną zakończoną krzyżem. Niewykluczne jest, że już w tamtym czasie naruszona została równowaga ekologiczna gdy w XVII wieku husaria, zaopatrzona w niezliczoną ilość ptasich piór heroicznie zwyciężyła turecką hordę pod Wiedniem. Od roku po transformacji polski orzeł założył symbolicznie koronę choć w wersji znacznie zmodyfikowanej. Najstarsza apteka w królewskim grodzie Krakowie mieści sie na rynku, "Pod orłem". Jedno z najstarszych renomowanych wydawnictw polskiego instytutu w Ameryce ma nazwę "Orzeł Tatrzański" /Tatra Eagle/. W dalekich stanach na kontynencie amerykańskim, na świecie wiele przybytków browarnych założonych przez rodaków nosi w nazwie i w logo zarys głowy i szponów tego ptaka. Najciekawszy aktualnie w atrakcjach kulinarnych pod Chicago, ośrodek bankietowy promuje orła w nazwie: "White Eagle". Klub sportowy w Chicago, "The Eagle" znają nie tylko miłośnicy piłki nożnej. Wiek XXI przyniósł niedawno walkę o "orzełka" na koszulkach sportowców. Z tegorocznymi wyczynami naszych piłkarzy orzełek na koszulkach nie miał wiele wspólnego ale jako symbol pozostał. Jak widać symbioza naszych rodaków z Indianami, pierwszymi prawowitymi mieszkańcami Ameryk zaczyna się od wysokich lotów. Pozostańmy na tej wysokości. HAPPY Thanksgiving!

PARTNERZY

single.php