Wizy dla specjalistów

5 kwietnia 2017

Mimo antyimigranckiego nastawienia administracji i części społeczeństwa amerykańskiego, Urząd d/s Obywatelstwa i Imigracji rozpoczął, jak czyni to od lat, sezon przyjmowania wniosków o wizy dla wykwalifikowanych pracowników. Znane jako H-1B, wizy te umożliwiają pracodawcom, głównie z branży nowoczesnych technologii, sprowadzanie do USA na okres do trzech lat, specjalistów z tego zakresu. Od kilku lat władze federalne są zarzucane podaniami o wizy do tego stopnia, że w ubiegłym roku władze były zmuszone wstrzymać przyjmowanie podań już tydzień od rozpoczęcia. Nie inaczej może być w tym roku, na co wskazuje, kolejka ciężarówek z podaniami przed biurem Urzędu do Spraw Obywatelstwa i Imigracji w Laguna Niguel w Kalifornii. Niepewny jest też dalszy los programu wiz. Jest on chwalony przez jednych jako żywotny dla amerykańskiej innowacji technologicznej i krytykowany przez innych jako rugujący amerykańskich pracowników z ich miejsc zatrudnienia. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości ostrzegł, że przeprowadzi dochodzenie w przedsiębiorstwach, by upewnić się, że przy zatrudnianiu nie pomijano wykwalifikowanych amerykańskich pracowników. Co roku rząd USA ma do rozdysponowania wśród zagranicznych pracowników ze stopniem bakałarza 65 tysięcy wiz  i dodatkowo 20 tysięcy wiz dla specjalistów z wykształceniem magisterskim. W ubiegłym roku władze rządowe otrzymały 236 tysięcy wniosków o wizy i ze względu na to, że zainteresowanie wizami  przewyższyło dostępną pulę, już w pierwszym tygodniu wstrzymano ich przyjmowanie.Wizy losuje komputer. Są atrakcyjne zarówno dla przedsiębiorstw, które zatrudniają potrzebnych im specjalistów jak i dla samych pracowników. Mogą oni bowiem ubiegać się po pewnym czasie o prawo stałego pobytu w USA. W Senacie oraz w Izbie Reprezentantów jest już kilka projektów ustaw, które dawałyby pierwszeństwo amerykańskim pracownikom zanim rozdano by wizy dla specjalistów-obcokrajowców. Aby zapobiec zatrudnianiu zagranicznych specjalistów za niskie płace, wyznaczono limity. Na przykład analityk systemu komputerowego w Pittsburgu musi zarabiać conajmniej 49 tysięcy dolarów. Najbardziej z wiz korzystają komputerowcy z Indii, którzy otrzymują 70% ogółu wiz .Za nimi plasują się specjaliści z Chin, Kanady, Korei Południowej, Filipin i Wielkiej Brytanii.

 

PARTNERZY