Życiodajny tlen

1 sierpnia 2021

Na rynku mamy pod dostatkiem nowoczesnych urządzeń oczyszczających powietrze, a dodatkowo tych, które nawilżają i co ważniejsze dotleniają powietrze, którym oddychamy. Od lat można nabyć urządzenia do oczyszczania powietrza tam, które ustawiamy w miejscu pracy, w kuchni, w sypialni czy na siłowni. Czyste powietrze to lepszy oddech, dotlenienie krwi, odżywienie tkanek, poprawa samopoczucia. W Wietrznym Mieście właściciel małej fabryczki, w której zatrudnia naszych rodaków, kupił nowoczesne urządzenie do oczyszczania powietrza. Urządzenie to zawiera dodatkowe funkcje do nawilżania i nasycenia (dowartościowania) powietrza odpowiednią ilością tlenu. A to ważne podczas pandemii. Każdy woli zapobiegać chorobie, bo chce być zdrowym. Załoga nie mogła się nachwalić pomysłu. Przychodzili wcześniej, wychodzili później, wszystko po to aby nawdychać się dobrego powietrza. Niektórzy nie wychodzili nawet na chwilę podczas lanczu, tym bardziej, że pogoda tej wiosny nie zachęcała do spacerów. Nasycone tlenem powietrze powodowało, że ludzie pracowali bardziej wydajnie, wzrastał poziom produkcji. Umacniało się zadowolenie załogi. Ten korzystny nastrój zweryfikowały dowody nieco zmniejszonych wypłat wynagrodzeń, bo właściciel musiał włożyć w ciężar kosztów wydatek nowego urządzenia. Właściwości dekontaminacyjne i uzdatniające, uzasadniały koszt kilkunastu tysięcy zdrowej waluty, wydanej w najlepiej pojętym interesie załogi. Wydatnie wzrosło zużycie energii elektrycznej a to oznacza także wzrost kosztów produkcji. Mimo różnych zabezpieczeń dwóch pracowników, podejrzewanych przez lekarza o zakażenie covid’19 udało się na kwarantannę. Wkrótce trzeba było wymienić filtry urządzenia, jak to bywa w przeglądach gwarancyjnych. Właściciel poinformował załogę, że przyjeżdża serwisant do przeglądu maszyny. O nowym tytule kosztów nikt nie chciał słyszeć. Pewnego dnia urządzenie stało się niezdatne do użytku. Na ten nowoczesny uzdatniacz powietrza przewrócił się wózek pełen ciężkich, metalowych części. Dewastacja nie była wielka ale urządzenie przestało działać; zostało więc usunięte. Z kwarantanny wrócili pracownicy, na szczęście w dobrym zdrowiu. Przegląd urządzenia stał się zbędny. Dowartościowana tlenem załoga wykonuje powierzone czynności, nie unikając najbardziej odpowiedzialnych odcinków pracy. Właściciel natomiast, dla celów podatkowych dokumentuje zalety i wady urządzenia. Specjalistycznej firmie powierzył opracowanie wpływu aury motywującej załogę do osiągania zwiększonej wydajności w pracy. Pandemia, nie pandemia, covid 19, delta czy inny mutant bywają i znikają, a podatkową aurę najlepiej samemu kształtować.

PARTNERZY