Balanga

20200622 - 20200628

W połowie lutego 2020 roku w Mielnie doszło do niezwykłego wydarzenia. Zespół Piersi zaproszony na XVII Międzynarodowy Zlot Morsów stawił się na miejsce z nową piosenką, do której podczas zlotu kręcony był teledysk. To, co wydarzyło się podczas dwóch dni, jakie zespół spędził w Mielnie, to nie była zwykła praca. To była czysta, najprawdziwsza magia. Tuż przed ogłoszeniem pandemii i związanej z nią obostrzeniami muzycy zintegrowali się z niezwykłym środowiskiem, jakim jest „morsowa brać”. To, co przeżyli, czego doświadczyli, przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Rejestracja niezwykłych chwil, tych magicznych, przepełnionych radością, przyjaźnią i niesamowitą zabawą momentów nie możemy nazwać zwykłym teledyskiem, czy zwykłą piosenką. To są czary, do wysłuchania i obejrzenia których zapraszają: zespół PIERSI, miasto MIELNO oraz Morsy z całej galaktyki.
W nagraniach do teledysku wzięło udział ponad 6 tysięcy osób.

PARTNERZY