W poszukiwaniu zapomnianych mandatów

25 marca 2018

W Wietrznym Mieście nie brak firm windykacyjnych. Jak na całym świecie tak i tutaj nie są to lubiane instytucje. Podejmują się wydobyć, odzyskać należności od dłużnika, który zalega z zapłatą. Czy każdy dłużnik świadomie zalega z zapłatą? Firmy windykujące pracują na rzecz każdego zleceniodawcy, w szczególności ścigają tych, którzy zalegają z opłatami na rzecz Urzędu Miejskiego w Wietrznym Mieście z tytułu niezapłaconych mandatów, zwanych tutaj ticketami. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt popełnienia w wielu przypadkach wykroczenia przed niemal 30 laty. Wśród mandatów znalazły się też wystawione tym osobom, które nigdy nie prowadziły samochodów, a tablice rejestracyjne ich pojazdów dostały się w niepowołane ręce. Tak bywa miedzy innymi, gdy sprzedając pojazd, nabywca zatrzymuje tablice rejestracyjne poprzednika, a rachunek wykroczeń jakoś dziwnie powiększa się. Dotyczy to naszej polonijnej społeczności w Wietrznym Mieście gdzie system oznakowania pojazdów, tablic, rządzi się innymi zasadami niż w kraju malucha 126p. Skoro firma windykacyjna dochodzi zapłaty, a dłużnik nie znajduje podstaw, to znak, że powinien skorzystać z fachowej pomocy. Co prawda, firmy o których mowa, nie powinny bezzasadnie nękać dłużników ale też na nic zda się wyrzucanie wezwań, dokumentów, bo nie jest to równoznaczne z niedoręczaniem wezwań do zapłaty. Jednak uzyskanie informacji o skutkach zaniechań, przygotowanie formuły ubezskutecznienia tytułu zapłaty nie obywa się darmowo. Im wcześniej potencjalny dłużnik zajmie się swoją sprawą, tym mniejszą stratę zanotuje finalnie. Nie bez znaczenia jest fakt, że ustawodawstwo Stanu Illinois umożliwia usunięcie niektórych informacji z kartotek indywidualnych, dawniejszych niż 10 lat. Zleceniodawca przyjął założenie, że firmy windykacyjne powinny odzyskać na rzecz skarbu Wietrznego Miasta kwotę 1,5 mld dolarów z tytułu niezapłaconych mandatów. Osoby, które otrzymały zawiadomienia o obowiązku zapłaty mandatów, zastanawiają się nad opłacalnością zatrudnienia firm windykacyjnych przez władze miasta; czy nie korzystniej będzie jednak wycenić możliwości własnego budżetu? Więcej informacji bazowych osoby zainteresowane znajdą na Cityofchicago.org oraz także w prasie polonijnej i w ogłoszeniach radiowych.

PARTNERZY