Wyróżnienia za zasługi

21 maja 2016

Odznaczenia, nagrody, wyrazy uznania wędrują w zasadzie do osób dojrzałych, z dorobkiem, z zasługami. Jak zmotywować osoby młodsze, których dokonania, efekty pracy są często ciekawsze niż wieloletnie osiągnięcia tych dojrzałych? W maju br. po raz czwarty, w siedzibie Konsulatu RP w Chicago wręczone zostały wyróżnienia w części zagranicznej konkursu "Wybitny Polak" z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". Ideą fundacji jest kreacja pozytywnego wizerunku Polaków, ukazanie ich dokonań oraz wyróżnienie tych, którzy mimo podwyższonego progu trudności zdołali odnieść sukces poza granicami kraju. Nic tylko gratulować osobom wyróżnionym w kategoriach: biznesu, pani Kazimierze Bober, zawsze w rozwoju a przez to życzliwie obsługującej pierogami i innymi specjałami wiele polonijnych imprez; w kategorii "osobowość" p. Marcinowi Chumięckiemu, działaczowi Polskiej Misji z Orchard Lake w Michigan; w kategorii "młody Polak" ogromnie utalentowanej Marlenie Dziś, sopranistce; w kategorii "kultura" dr Jarosławowi Golembiowskiemu, muzykowi naszych czasów; w kategorii "nauka" nagrodzony został dr. Ted Radziłowski, historyk, twórca Instytutu "Piast" z Wisconsin, któremu takze gratulacje należą się. Warto zwrócić uwagę na kolejne wyróżnienia kapituły konkursu, wręczone p. Marcie Almodovar, Monice Wieli i Donaldowi Versenowi. Nagrody wręczał ambasador RP Ryszard Schnepf, posłanka Anna Cicholska oraz prezes fundacji "Teraz Polska" p. Krzystof Przybył. Uroczystą oprawę zapewniła obecność gości z Polski i z innych Stanów w związku z obchodami Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago. Warto odnotować także wyróżnienia uczniów szkół polonijnych i ich wychowawców. O tych konkursach i kryteriach przyznawania nagród informacje są bardziej niż oszczędne. Trudno zgadnąć jak wielka jest grupa osób zainteresowanych osiągnięciami laureatów. Jeszcze trudniej poznać werdykt tej czy innej szanownej kapituły. Jak wszystko co tajne, budzi nie tyle wątpliwości lecz najzwyklejsze pytania. Osiągnięcia jednych bywają wzorem dla innych. Niektóre nazwiska laureatów są znane, osiągnięcia popierane. O większości wyróżnionych słychać po raz pierwszy. Nie chodzi o wzniesienie komukolwiek pomnika czy oznaczenie placu albo skrzyżowania  tablicą z nazwiskiem na wolnym chwilowo obiekcie Wietrznego Miasta. Jest jeszcze kilka skrzyżowań bezimiennych więc warto zainteresować tym ośrodki komunalne np.: w Jefferson Park gdy chodzi o skrzyżowanie N. Central Ave z W. Bryn Mawr, albo z N. Milwaukee Ave. Niech toast za zdrowie nowych leaderów dorastającej części naszej społeczności jak i członków kapituły, zadowolonej rokrocznie ze swego dzieła, utrwali dobry nastrój w te majowe, wiosenne dni; przed nami okazja do wyróżnień podczas najbliższej jesieni. 

FOT. POLISH UPDATE

PARTNERZY